tel +48 602 246 084

Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Publikacje Prawne

Zapraszamy do zapoznania się wykazem lub z publikacjami prawnymi autorstwa Profesora Roberta Piszko. To szereg materiałów dydaktycznych, rozpraw, artykułów naukowych i referatów.

Opublikowane prace naukowe

1991– 1996

 1. „Nie zabijaj” -Miesięcznik Społeczno – Kulturalny „Nad Odrą” Nr 1/1991.
 2. „Ogłoszenie upadłości” – miesięcznik „Buchalter” nr 8 – 12/1992.
 3. „Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego” – miesięcznik „Buchalter” nr 1, 2/93.
 4. „Skutki ogłoszenia upadłości co do zarządu i rozporządzania majątkiem” – miesięcznik „Buchalter” nr 3, 4/93.
 5. „Majątek masy upadłości” – miesięcznik „Buchalter” nr 5/93.

Od 1996 (po obronie rozprawy doktorskiej)

 1. „Tolerancja a zasady pokojowego współistnienia” – Roczniki Uniwersytetu Szczecińskiego 6/1996 s. 47 – 58. (Pobierz)
 2. „Typy relacji pomiędzy systemem prawnym a normami pozaprawnymi” – w „Filozoficzno – teoretyczne problemy sądowego stosowania prawa” – red. Marek Zirk – Sadowski 1997, s. 143 – 148.
 3. „System prawny polski a normy pozaprawne. Aspekt teoretyczny”– w: „Filozoficzno- teoretyczne problemy sądowego stosowania prawa”, red. Marek Zirk – Sadowski – 1997, s. 211 – 217 – komunikat.
 4. Hugues Rabault:  „Granice wykładni sędziowskiej”, Warszawa 1997, Wydawnictwo Naukowe Scholar, RPEiS 4/1997 – recenzja.
 5. „Zwyczaj i obyczaj w stosowaniu prawa. Zagadnienia pojęciowe” – publikacja w materiałach z konferencji – Zmiany społeczne w prawie, Aksjologia, Konstytucja, Integracja Europejska, Lublin 1999r.
 6. „Prawo a normy pozaprawne” – monografia – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Szczecin 2000.
 7.  „Aspekty wykładni prawa. Rola zwyczaju i obyczaju”. Materiały z XIV Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa – „Teoria prawa – Dogmatyka – Praktyka stosowania prawa”. Ustroń 20 – 23 .09.2000r. – publikacja w materiałach z Konferencji.
 8. „Odesłania, klauzule generalne, luzy decyzyjne”, RPEiS , Z. 1-2 2001. (Pobierz)
 9. „Wykładnia prawa podatkowego”, [w:] Zarys systemu prawa podatkowego rozdział III w podręczniku do prawa podatkowego pod. red. Z. Ofiarskiego, Szczecin 2001. (Pobierz)
 10. „Rola urzędowych zbiorów techniki prawodawczej w kształtowaniu dyrektyw wykładni prawa” – XV Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, 20-21; wrzesień 2002. (Pobierz)
 11. „Zasady techniki prawodawczej w praktyce wykładni prawa”, RPEiS, z. 4/2002. (Pobierz)
 12. „Interpretacyjna rola zasad techniki prawodawczej”, .[w:] Księdze pamiątkowej z okazji 15-lecia WPiA w Szczecinie, 2004.
 13. „Świecka a kanoniczna wykładnia prawa”, Robert Piszko, M. Zieliński. [w:] Księdze pamiątkowej z okazji 15-lecia WPiA w Szczecinie. 2004.
 14. „Sposoby i niektóre skutki formułowania treści czynności konwencjonalnych doniosłych prawnie” [w:] Konwencjonalne i formalne aspekty prawa pod. red. St. Czepity, Szczecin 2006. Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia T. 629.
 15. „Pojęcie prawa podmiotowego”. [w] Prawa podmiotowe.Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór Studiów. Pod red. J. Ciapała, K. Flaga-Gieruszyńska, Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie Szczecin 2006.

 2007   

„Wyznaczniki treści i obowiązywania dyrektyw wykładni prawa w  prawoznawstwie i w praktyce prawniczej”, Szczecin 2007, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T. (DCCCXXXII) – monografia.

2013

 1. „Optimum paradigm for interpretation and application of law”, Juridical Science 2/2013, s. 7-17. (Pobierz)
 2. „Role of custom in the formation of the dirctives of law interpretation”, Juridical Science 6/2013; s. 12-20. (Pobierz)

2014

 1. „Aksjologiczna orientacja rozumowań prawniczych”. Wykłady – monografia, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2014.
 2. „Depriving a party of the possibility to defend its rights during evidence hearing”, Journal of Law and Ethics, vol. 5 No.1/2014 – artykuł. (Pobierz)

2015

„Granice decyzji sądowych”, – monografia, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2015.

2019

„Kryzys inkluzywnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Acta Iuris Stetinensis 2/2019,s.95-108.

2020

 1. „Spontaniczne powstawanie prawa i jego rola w porządku prawnym”, [w:] Studia naformalnymi i nieformalnymi źródłami prawa, Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II, s.184-199.
 2. „Legitymizacja prawa, a spór wokół Trybunału Konstytucyjnego”, TEKA LUBLIN t.XIII (2020), Nr 1.
 3. Legitimization and Validity of Directives on Legal Interpretation on the Example of the Rule of Law Crisis in Poland, International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique, 1-17.DOI 10.1007/s11196-020-09787-6.

 

Referaty wygłoszone na konferencjach:

 1. „Luki w prawie podatkowym”, (w przygotowaniu do druku) – Karwice – konferencja
  Okręgowej Izby Adwokackiej w Szczecinie 2000.
 2. „Rola zwyczaju w wykładni prawa”, ; Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa,
  Ustroń, wrzesień 2000. (Pobierz)
 3. „Zwyczaj i obyczaj w stosowaniu prawa. Zagadnienia pojęciowe – ” – publikacja w materiałach z konferencji – Zmiany społeczne w prawie, Aksjologia, Konstytucja
  Integracja Europejska, Lublin 1999r.
 4. „Prawo a normy pozaprawne” – monografia Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
  Szczecińskiego; Szczecin 2000.
 5. „Rola zwyczaju i obyczaju w kształtowaniu dyrektyw wykładni prawa”. Referat wygłoszony na XIV Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa – „Teoria prawa – Dogmatyka – Praktyka stosowania prawa” Ustroń 20 – 23.09.2000r. – publikacja w materiałach z Konferencji.
 6. Wykład na temat „Odpowiedzialność prawna” – Zachodniopomorskie Spotkania z Nauką.
 7. „Rola urzędowych zbiorów techniki prawodawczej w kształtowaniu dyrektyw wykładni prawa” – XV Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, 20-21 wrzesień 2002. (Pobierz)
 8. „Obowiązywanie dyrektyw, ocen i norm”, Seminarium „Granice obowiązywania prawa”, 28.04.2005r. Akademickie Koło Prawnicze Jurysprudencja.
 9. „Fikcje prawne. Kategorie pojęciowe”. Seminarium: „Fikcje w realiach państwa i prawa” 18 grudnia 2006r., Akademickie Koło Prawnicze Jurysprudencja.
 10. „Normatywna koncepcja źródeł prawa w Konstytucji RP de lege lata i de lege ferenda” - Konferencja : Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Konstytucjonalizm”, Karpacz 24-27 września 2017r.
 11. „Spontaniczne powstawanie prawa i jego rola w porządku prawnym” – Konferencja „Państwo- Społeczeństwo-Kultura. Formalne i nieformalne źródła prawa”– Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa – KUL Lublin 23.09.2018-26.09.2018r.

Osiągnięcia dydaktyczne

 1. Nagroda indywidualna stopnia II w dziedzinie nauki. (1996r.)
 2. Nagroda indywidualna stopnia II w dziedzinie naukowo-dydaktycznej. (2003r.)

Osiągnięcia w zakresie współpracy międzynarodowej i popularyzacji nauki

 1. W zakresie współpracy międzynarodowej zorganizowałem współpracę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z Uniwersytetem w Bari we Włoszech – w zakresie bezpośredniej wymiany studentów oraz nadzorowałem współpracę z innymi Uczelniami zagranicznymi – przez dwie kolejne kadencje (1999 -2003) cztery lata – jako prodziekan tego Wydziału realizowałem tę współpracę.
 2. W latach 1999-2003 pełniłem funkcję Koordynatora Wydziałowego ECTS.
 3. W zakresie popularyzacji nauki w latach 2000 – 2010 – jako prodziekan zorganizowałem, doprowadziłem do powołania przez Radę Wydziału Praw i Administracji US, a następnie uczestniczyłem w działalności Studenckiej Poradni Prawnej na Uniwersytecie w Szczecinie kierując jej pracami.