tel +48 602 246 084

Adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Publikacje Prawne

Zapraszamy do zapoznania się wykazem lub z publikacjami prawnymi autorstwa Profesora Roberta Piszko. To szereg materiałów dydaktycznych, rozpraw, artykułów naukowych i referatów.

Opublikowane prace naukowe

1991– 1996

 1. „Nie zabijaj” -Miesięcznik Społeczno – Kulturalny „Nad Odrą” Nr 1/1991.
 2. „Ogłoszenie upadłości” – miesięcznik „Buchalter” nr 8 – 12/1992.
 3. „Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego” – miesięcznik „Buchalter” nr 1, 2/93.
 4. „Skutki ogłoszenia upadłości co do zarządu i rozporządzania majątkiem” – miesięcznik „Buchalter” nr 3, 4/93.
 5. „Majątek masy upadłości” – miesięcznik „Buchalter” nr 5/93.

Od 1996 (po obronie rozprawy doktorskiej)

 1. „Tolerancja a zasady pokojowego współistnienia” – Roczniki Uniwersytetu Szczecińskiego 6/1996 s. 47 – 58. (Pobierz)
 2. „Typy relacji pomiędzy systemem prawnym a normami pozaprawnymi” – w „Filozoficzno – teoretyczne problemy sądowego stosowania prawa” – red. Marek Zirk – Sadowski 1997, s. 143 – 148.
 3. „System prawny polski a normy pozaprawne. Aspekt teoretyczny”– w: „Filozoficzno- teoretyczne problemy sądowego stosowania prawa”, red. Marek Zirk – Sadowski – 1997, s. 211 – 217 – komunikat.
 4. Hugues Rabault:  „Granice wykładni sędziowskiej”, Warszawa 1997, Wydawnictwo Naukowe Scholar, RPEiS 4/1997 – recenzja.
 5. „Zwyczaj i obyczaj w stosowaniu prawa. Zagadnienia pojęciowe” – publikacja w materiałach z konferencji – Zmiany społeczne w prawie, Aksjologia, Konstytucja, Integracja Europejska, Lublin 1999r.
 6. „Prawo a normy pozaprawne” – monografia – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Szczecin 2000.
 7.  „Aspekty wykładni prawa. Rola zwyczaju i obyczaju”. Materiały z XIV Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa – „Teoria prawa – Dogmatyka – Praktyka stosowania prawa”. Ustroń 20 – 23 .09.2000r. – publikacja w materiałach z Konferencji.
 8. „Odesłania, klauzule generalne, luzy decyzyjne”, RPEiS , Z. 1-2 2001. (Pobierz)
 9. „Wykładnia prawa podatkowego”, [w:] Zarys systemu prawa podatkowego rozdział III w podręczniku do prawa podatkowego pod. red. Z. Ofiarskiego, Szczecin 2001. (Pobierz)
 10. „Rola urzędowych zbiorów techniki prawodawczej w kształtowaniu dyrektyw wykładni prawa” – XV Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, 20-21; wrzesień 2002. (Pobierz)
 11. „Zasady techniki prawodawczej w praktyce wykładni prawa”, RPEiS, z. 4/2002. (Pobierz)
 12. „Interpretacyjna rola zasad techniki prawodawczej”, .[w:] Księdze pamiątkowej z okazji 15-lecia WPiA w Szczecinie, 2004.
 13. „Świecka a kanoniczna wykładnia prawa”, Robert Piszko, M. Zieliński. [w:] Księdze pamiątkowej z okazji 15-lecia WPiA w Szczecinie. 2004.
 14. „Sposoby i niektóre skutki formułowania treści czynności konwencjonalnych doniosłych prawnie” [w:] Konwencjonalne i formalne aspekty prawa pod. red. St. Czepity, Szczecin 2006. Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia T. 629.
 15. „Pojęcie prawa podmiotowego”. [w] Prawa podmiotowe.Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór Studiów. Pod red. J. Ciapała, K. Flaga-Gieruszyńska, Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie Szczecin 2006.

 2007   

„Wyznaczniki treści i obowiązywania dyrektyw wykładni prawa w  prawoznawstwie i w praktyce prawniczej”, Szczecin 2007, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T. (DCCCXXXII) – monografia.

2013

 1. „Optimum paradigm for interpretation and application of law”, Juridical Science 2/2013, s. 7-17. (Pobierz)
 2. „Role of custom in the formation of the dirctives of law interpretation”, Juridical Science 6/2013; s. 12-20. (Pobierz)

2014

 1. „Aksjologiczna orientacja rozumowań prawniczych”. Wykłady – monografia, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2014.
 2. „Depriving a party of the possibility to defend its rights during evidence hearing”, Journal of Law and Ethics, vol. 5 No.1/2014 – artykuł. (Pobierz)

2015

„Granice decyzji sądowych”, – monografia, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2015.

2019

„Kryzys inkluzywnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Acta Iuris Stetinensis 2/2019,s.95-108.

2020

 1. „Spontaniczne powstawanie prawa i jego rola w porządku prawnym”, [w:] Studia naformalnymi i nieformalnymi źródłami prawa, Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II, s.184-199.
 2. „Legitymizacja prawa, a spór wokół Trybunału Konstytucyjnego”, TEKA LUBLIN t.XIII (2020), Nr 1.

 

Referaty wygłoszone na konferencjach:

 1. „Luki w prawie podatkowym”, (w przygotowaniu do druku) – Karwice – konferencja
  Okręgowej Izby Adwokackiej w Szczecinie 2000.
 2. „Rola zwyczaju w wykładni prawa”, ; Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa,
  Ustroń, wrzesień 2000. (Pobierz)
 3. „Zwyczaj i obyczaj w stosowaniu prawa. Zagadnienia pojęciowe – ” – publikacja w materiałach z konferencji – Zmiany społeczne w prawie, Aksjologia, Konstytucja
  Integracja Europejska, Lublin 1999r.
 4. „Prawo a normy pozaprawne” – monografia Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
  Szczecińskiego; Szczecin 2000.
 5. „Rola zwyczaju i obyczaju w kształtowaniu dyrektyw wykładni prawa”. Referat wygłoszony na XIV Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa – „Teoria prawa – Dogmatyka – Praktyka stosowania prawa” Ustroń 20 – 23.09.2000r. – publikacja w materiałach z Konferencji.
 6. Wykład na temat „Odpowiedzialność prawna” – Zachodniopomorskie Spotkania z Nauką.
 7. „Rola urzędowych zbiorów techniki prawodawczej w kształtowaniu dyrektyw wykładni prawa” – XV Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, 20-21 wrzesień 2002. (Pobierz)
 8. „Obowiązywanie dyrektyw, ocen i norm”, Seminarium „Granice obowiązywania prawa”, 28.04.2005r. Akademickie Koło Prawnicze Jurysprudencja.
 9. „Fikcje prawne. Kategorie pojęciowe”. Seminarium: „Fikcje w realiach państwa i prawa” 18 grudnia 2006r., Akademickie Koło Prawnicze Jurysprudencja.
 10. „Normatywna koncepcja źródeł prawa w Konstytucji RP de lege lata i de lege ferenda” - Konferencja : Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Konstytucjonalizm”, Karpacz 24-27 września 2017r.
 11. „Spontaniczne powstawanie prawa i jego rola w porządku prawnym” – Konferencja „Państwo- Społeczeństwo-Kultura. Formalne i nieformalne źródła prawa”– Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa – KUL Lublin 23.09.2018-26.09.2018r.

Osiągnięcia dydaktyczne

 1. Nagroda indywidualna stopnia II w dziedzinie nauki. (1996r.)
 2. Nagroda indywidualna stopnia II w dziedzinie naukowo-dydaktycznej. (2003r.)

Osiągnięcia w zakresie współpracy międzynarodowej i popularyzacji nauki

 1. W zakresie współpracy międzynarodowej zorganizowałem współpracę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z Uniwersytetem w Bari we Włoszech – w zakresie bezpośredniej wymiany studentów oraz nadzorowałem współpracę z innymi Uczelniami zagranicznymi – przez dwie kolejne kadencje (1999 -2003) cztery lata – jako prodziekan tego Wydziału realizowałem tę współpracę.
 2. W latach 1999-2003 pełniłem funkcję Koordynatora Wydziałowego ECTS.
 3. W zakresie popularyzacji nauki w latach 2000 – 2010 – jako prodziekan zorganizowałem, doprowadziłem do powołania przez Radę Wydziału Praw i Administracji US, a następnie uczestniczyłem w działalności Studenckiej Poradni Prawnej na Uniwersytecie w Szczecinie kierując jej pracami.

 

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.