dr hab. Robert Piszko prof. US Radca Prawny

Wiedza, doświadczenie, skuteczność

Publikacje

Wykaz opublikowanych prac naukowych z informacją o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy międzynarodowej i popularyzacji nauki

dr Robert Piszko

Opublikowane prace naukowe

1991– 1996

 1. „Nie zabijaj” -Miesięcznik Społeczno – Kulturalny „Nad Odrą” Nr 1/1991;
 2. „Ogłoszenie upadłości” – miesięcznik „Buchalter” nr 8 – 12/1992;
 3. „Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego” – miesięcznik „Buchalter” nr 1, 2/93
 4. „Skutki ogłoszenia upadłości co do zarządu i rozporządzania majątkiem” – miesięcznik „Buchalter” nr 3, 4/93;
 5. „Majątek masy upadłości” – miesięcznik „Buchalter” nr 5/93;

Od 1996 (po obronie rozprawy doktorskiej)

 1. „Tolerancja a zasady pokojowego współistnienia” – Roczniki Uniwersytetu Szczecińskiego 6/1996 s. 47 – 58; (Pobierz)
 2. „Typy relacji pomiędzy systemem prawnym a normami pozaprawnymi” – w „Filozoficzno – teoretyczne problemy sądowego stosowania prawa” – red. Marek Zirk – Sadowski 1997, s. 143 – 148 ;
 3. „System prawny polski a normy pozaprawne. Aspekt teoretyczny”– w: „Filozoficzno- teoretyczne problemy sądowego stosowania prawa”, red. Marek Zirk – Sadowski – 1997, s. 211 – 217 – komunikat;
 4. Hugues Rabault:  „Granice wykładni sędziowskiej”, Warszawa 1997, Wydawnictwo Naukowe Scholar, RPEiS 4/1997 – recenzja.
 5. „Zwyczaj i obyczaj w stosowaniu prawa. Zagadnienia pojęciowe” – publikacja w materiałach z konferencji – Zmiany społeczne w prawie, Aksjologia, Konstytucja, Integracja Europejska, Lublin 1999r.;
 6. „Prawo a normy pozaprawne” – monografia – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Szczecin 2000;
 7.  „Aspekty wykładni prawa. Rola zwyczaju i obyczaju”. Materiały z XIV Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa – „Teoria prawa – Dogmatyka – Praktyka stosowania prawa”. Ustroń 20 – 23 .09.2000r. – publikacja w materiałach z Konferencji.
 8. „Odesłania, klauzule generalne, luzy decyzyjne”, RPEiS , Z. 1-2 2001; (Pobierz)
 9. „Wykładnia prawa podatkowego”, [w:] Zarys systemu prawa podatkowego rozdział III w podręczniku do prawa podatkowego pod. red. Z. Ofiarskiego, Szczecin 2001; (Pobierz)
 10. „Rola urzędowych zbiorów techniki prawodawczej w kształtowaniu dyrektyw wykładni prawa” – XV Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, 20-21; wrzesień 2002; (Pobierz)
 11. „Zasady techniki prawodawczej w praktyce wykładni prawa”, RPEiS, z. 4/2002; (Pobierz)
 12. „Interpretacyjna rola zasad techniki prawodawczej”, .[w:] Księdze pamiątkowej z okazji 15-lecia WPiA w Szczecinie, 2004.
 13. „Świecka a kanoniczna wykładnia prawa”, Robert Piszko, M. Zieliński. [w:] Księdze pamiątkowej z okazji 15-lecia WPiA w Szczecinie. 2004
 14. „Sposoby i niektóre skutki formułowania treści czynności konwencjonalnych doniosłych prawnie” [w:] Konwencjonalne i formalne aspekty prawa pod. red. St. Czepity, Szczecin 2006. Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia T. 629.
 15. „Pojęcie prawa podmiotowego”. [w] Prawa podmiotowe.Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór Studiów. Pod red. J. Ciapała, K. Flaga-Gieruszyńska, Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie Szczecin 2006.

 2007   

„Wyznaczniki treści i obowiązywania dyrektyw wykładni prawa w  prawoznawstwie i w praktyce prawniczej”, Szczecin 2007, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T. (DCCCXXXII) – monografia.

2013

 1. „Optimum paradigm for interpretation and application of law”, Juridical Science 2/2013, s. 7-17. (Pobierz)
 2. „Role of custom in the formation of the dirctives of law interpretation”, Juridical Science 6/2013; s. 12-20 (Pobierz)

2014

 1. „Aksjologiczna orientacja rozumowań prawniczych”. Wykłady – monografia, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2014.
 2. „Depriving a party of the possibility to defend its rights during evidence hearing”, Journal of Law and Ethics, vol. 5 No.1/2014 – artykuł. (Pobierz)

 2015

„Granice decyzji sądowych”, – monografia, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2015.

Referaty wygłoszone na konferencjach:

 1. „Luki w prawie podatkowym”, (w przygotowaniu do druku) – Karwice – konferencja
  Okręgowej Izby Adwokackiej w Szczecinie 2000;
 2. „Rola zwyczaju w wykładni prawa”, ; Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa,
  Ustroń, wrzesień 2000; (Pobierz)
 3. „Zwyczaj i obyczaj w stosowaniu prawa. Zagadnienia pojęciowe – ” – publikacja w materiałach z konferencji – Zmiany społeczne w prawie, Aksjologia, Konstytucja
  Integracja Europejska, Lublin 1999r.;
 4. „Prawo a normy pozaprawne” – monografia Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
  Szczecińskiego; Szczecin 2000;
 5. „Rola zwyczaju i obyczaju w kształtowaniu dyrektyw wykładni prawa”. Referat wygłoszony na XIV Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa – „Teoria prawa – Dogmatyka – Praktyka stosowania prawa” Ustroń 20 – 23.09.2000r. – publikacja w materiałach z Konferencji.
 6. Wykład na temat „Odpowiedzialność prawna” – Zachodniopomorskie Spotkania z Nauką.
 7. „Rola urzędowych zbiorów techniki prawodawczej w kształtowaniu dyrektyw wykładni prawa” – XV Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, 20-21 wrzesień 2002; (Pobierz)
 8. „Obowiązywanie dyrektyw, ocen i norm”, Seminarium „Granice obowiązywania prawa”, 28.04.2005r. Akademickie Koło Prawnicze Jurysprudencja.
 9. „Fikcje prawne. Kategorie pojęciowe”. Seminarium: „Fikcje w realiach państwa i prawa” 18 grudnia 2006r., Akademickie Koło Prawnicze Jurysprudencja.

Osiągnięcia dydaktyczne

 1. Nagroda indywidualna stopnia II w dziedzinie nauki (1996r.),
 2. Nagroda indywidualna stopnia II w dziedzinie naukowo-dydaktycznej (2003r.)

Osiągnięcia w zakresie współpracy międzynarodowej i popularyzacji nauki

 1. W zakresie współpracy międzynarodowej zorganizowałem współpracę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z Uniwersytetem w Bari we Włoszech – w zakresie bezpośredniej wymiany studentów oraz nadzorowałem współpracę z innymi Uczelniami zagranicznymi – przez dwie kolejne kadencje (1999 -2003) cztery lata – jako prodziekan tego Wydziału realizowałem tę współpracę;
 2. W latach 1999-2003 pełniłem funkcję Koordynatora Wydziałowego ECTS
 3. W zakresie popularyzacji nauki w latach 2000 – 2010 – jako prodziekan zorganizowałem, doprowadziłem do powołania przez Radę Wydziału Praw i Administracji US, a następnie uczestniczyłem w działalności Studenckiej Poradni Prawnej na Uniwersytecie w Szczecinie kierując jej pracami.

 

NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANE USŁUGI

Jako radca prawny zapewniam pomoc i usługi na najwyższym poziomie w różnych działalnościach gospodarczych.

Szukasz pomocy, bezpieczeństwa i kompleksowej usługi z zakresu różnych dziedzin prawa.

Kancelaria Radcy Prawnego dr Roberta Piszko z uwagi na wieloletnie doświadczenie specjalizuje się:

1. w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych uczestniczącymi w budowach (proces budowlany) w różnych formach (inwestorzy, generalni wykonawcy, wykonawcy, podwykonawcy itp.) zajmujących się wszystkimi formami działalności budowlanej (prace projektowe, prace geodezyjne, nadzory budowlane, roboty ogólnobudowlane, instalacyjnej, wykończeniowe.)

2. w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych prowadzących w działalności portowej we wszystkich formach

 • sprawy gospodarcze i cywilne
 • obsługa działalności portowej
 • obsługa działalności budowlanej
 • prawo i postępowanie podatkowe
 • własność intelektualna
 • sprawy pracownicze

Monografie

KONTAKT