dr hab. Robert Piszko prof. US Radca Prawny

Wiedza, doświadczenie, skuteczność

Zakres usług

Kancelaria Radcy Prawnego dr Roberta Piszko świadczy usługi radcowskie, co obejmuje nie tylko porady prawne, doradztwo, ale i prowadzenie,  na profesjonalnym poziomie, spraw ze wszystkich dziedzin prawa. Preferujemy prowadzenie spraw z zakresu:

 1. prawa gospodarczego, w tym administracyjnych uregulowań dotyczących działalności gospodarczej (działalność regulowana, zezwolenia, koncesje, rejestracja ewidencja podmiotów gospodarczych, prawo spółek, prowadzenie działalności gospodarczej we wszystkich znanych prawu formach, prawo umów, prawo uczciwej konkurencji, ochrona własności intelektualnej, prawo upadłościowe i naprawcze,
 2. prawa podatkowego i prawo ubezpieczeń społecznych,
 3. prawa pracy, w szczególności optymalizacja zatrudnienia w podmiotach gospodarczych, prowadzenie sporów pracowniczych,
 4. prawa cywilnego, w tym spadkowe które obejmują między innymi sprawy: o zapłatę, wydanie nieruchomości, przywrócenie naruszonego posiadania, ustalenia zgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem, stwierdzenie nieważności lub bezskuteczności czynności prawnych, itp.
 5. prawa rodzinnego, w tym sprawy rozwodowe oraz sprawy o podział majątku wspólnego
 6. odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych
 7. rejestracji i ewidencji podmiotów gospodarczych
 8. egzekucji (windykacji) prawomocnie osądzonych świadczeń
 9. prawa karnego, w tym, sprawy nieletnich, w tym o najcięższe przestępstwa: zabójstwo, fałszowanie środków płatniczych, zorganizowane grupy przestępcze, obrona w sprawach korupcyjnych, w sprawach wypadków komunikacyjnych, obrona w sprawach karno – skarbowych, sprawy aresztowe, i inne
 10. inne, nietypowe wymagające niekonwencjonalnego podejścia

Dodatkowo Kancelaria Radcy Prawnego dr Roberta Piszko podejmuje się prowadzenia negocjacji w różnych sprawach prawnych, a nadto sporządzania:

 • opinii eksperckich, a nadto
 • projektów umów z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy
 • skarg kasacyjnych oraz
 • skarg do Trybunału w Strasburgu
 • planów sukcesji, na wypadek śmierci członków zarządu, wspólników spółek osobowych i kapitałowych, w tym, sporządzanie projektów testamentów

Dodatkowo Kancelaria Radcy Prawnego dr Roberta Piszko przyjmuje do opracowania jednorazowych wystąpień poprzez sporządzanie:

 • apelacji cywilnych, w tym gospodarczych,
 • apelacji karnych
 • przedsądowych wezwań do spełnienia świadczenia
 • pism procesowych.

Na poziomie konwersacyjnym prowadzę rozmowy w języku niemieckim, angielskim i rosyjskim.

 

NAJCZĘŚCIEJ WYKONYWANE USŁUGI

Jako radca prawny zapewniam pomoc i usługi na najwyższym poziomie w różnych działalnościach gospodarczych.

Szukasz pomocy, bezpieczeństwa i kompleksowej usługi z zakresu różnych dziedzin prawa.

Kancelaria Radcy Prawnego dr Roberta Piszko z uwagi na wieloletnie doświadczenie specjalizuje się:

1. w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych uczestniczącymi w budowach (proces budowlany) w różnych formach (inwestorzy, generalni wykonawcy, wykonawcy, podwykonawcy itp.) zajmujących się wszystkimi formami działalności budowlanej (prace projektowe, prace geodezyjne, nadzory budowlane, roboty ogólnobudowlane, instalacyjnej, wykończeniowe.)

2. w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych prowadzących w działalności portowej we wszystkich formach

 • sprawy gospodarcze i cywilne
 • obsługa działalności portowej
 • obsługa działalności budowlanej
 • prawo i postępowanie podatkowe
 • własność intelektualna
 • sprawy pracownicze

Monografie

KONTAKT